ROZSAH ČINNOSTI

Projektujeme :

 • stavby pro bydlení – rodinné a bytové domy i v nízkoenergetickém a pasivním standardu
 • stavby pro rekreaci a ubytování – chaty, penziony, hotely, …
 • občanské stavby – administrativní budovy, prodejny, obchodní centra, restaurace, polyfunkční objekty, tělocvičny, sportovní stavby, školy, zdravotnické stavby, …
 • průmyslové stavby – výrobní haly, sklady, dílny, …
 • novostavby
 • rekonstrukce
 • přístavby, nástavby, půdní vestavby, atp.
 • obnova památkově chráněných objektů

   Projekty staveb řešíme ve všech výkonových fázích :

 • návrh stavby – studie, urbanistické studie
 • dokumentace k územnímu řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • autorské dozory na vyprojektovaných stavbách

     Dále provádíme :

 • konzultační a poradenskou činnost
 • zajištění geodetického zaměření pozemku
 • zaměření současného stavu objektu
 • zajištění potřebných průzkumů
 • projednání projektové dokumentace, obstarání dokladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení až po jejich vlastní vydání zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby, technický dozor investora po dobu výstavby

  Rozsah zpracování projektové dokumentace :

    Projektovou dokumentaci zpracováváme dle požadavku objednatele až v plném rozsahu, to je :

 • architektonicko-stavební část projektové dokumentace včetně funkce generálního projektanta
 • profesní části projektové dokumentace :
  • statika
  • elektroinstalace
  • zdravotní technika
  • rozvod plynu
  • vytápění
  • vzduchotechnika
  • inženýrské sítě včetně přípojek
  • komunikace
  • výkazy výměr
  • ocenění staveb
  • požární bezpečnost stavby
  • atp.

Profesní části si zajišťujeme smluvně formou subdodávek u projektantů – specialistů odborných profesí. Pro jednotlivé profese máme stabilizovaný a osvědčený tým spolupracovníků.

Q. DESIGN architektura a projektování staveb 
Chlumova 1436 / 3
586 01 Jihlava

Tel: 567 312 575

www.qdesign.cz
q-design@volny.cz

Q. DESIGN sdružení - netkatalog.cz Projektanti a projektování (projekty, projekce) - netkatalog.cz

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

Návštěvnost stránek

079434
q design