image
image

O firmě - Q.DESIGN

Od 1.1.2019 v rámci nové legislativy došlo ke změně sdružení na společnost bez právní subjektivity. Q.DESIGN sdružení zahájilo činnost dne 1.6.1995. K tomuto datu uzavřely čtyři fyzické osoby podnikající na základě živnostenského listu smlouvu o sdružení (proto Q. v logu sdružení = quatro - čtyři).

Projektová činnost sdružení je zaměřena na projektování pozemních staveb.
PROJEKTOVÁNÍ DOMŮ NA MÍRU